ساختار مدیریتی و اجرائی جشنواره

 

 

 
کمیته برگزارکننده
خانم مهندس کارگرنجفی معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو رئیس جشنواره
آقای دکترعمیدپور رئیس پژوهشگاه نیرو  
آقای مهندس کردی مدیرعامل شرکت توانیر  
آقای مهندس پیش‌آهنگ مدیرعامل شرکت برق حرارتی  
آقای مهندس جعفری لور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  
آقای مهندس جوانبخت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران  
آقای مهندس کمانی مدیر عامل سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)  
آقای دکتر اکبری مدیرعامل شرکت ساتکاب  
آقای دکتر کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب  
آقای مهندس مرجانمهر معاون فناوری پژوهشگاه نیرو دبیر جشنواره

 

 

دبیران جشنواره
نام و نام خانوادگی سازمان سمت در جشنواره
آقای مهندس مرجانمهر پژوهشگاه نیرو دبیر جشنواره
خانم مهندس سید فرشی پژوهشگاه نیرو مدیر اجرایی جشنواره
خانم دکتر ریاحی پژوهشگاه نیرو دبیر نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی
آقای مهندس کوکب پیک پژوهشگاه نیرو مجری نمایشگاه حضوری
آقای دکتر مافی پژوهشگاه نیرو دبیر تعاملات شرکت‌های دانش بنیان
خانم دکتر حبیبی پژوهشگاه نیرو مجری توسعه زیرساخت فضای مجاز ی
آقای دکتر ذوالریاستین پژوهشگاه نیرو مجری توسعه تعاملات

 

 

 

 

کمیته هماهنگی
آقای دکتر سید محمد مهدی نوربخش وزارت نیرو
آقای دکتر آرش نجاتی وزارت نیرو
آقای دکتر سید مسعود تقوایی شرکت توانیر
خانم مهندس پرو ین لعلی شرکت توانیر
آقای دکتر علی عیسی پور شرکت تولید نیروی برق حرارتی
آقای دکتر حامد دشتی شرکت تولید نیروی برق حرارتی
آقای مهندس مجتبی نوری شرکت مدیریت منابع آب ایران
خانم دکتر فریده کرم‌زاده شرکت مدیریت منابع آب ایران
آقای دکتر اکبر شعبانی کیا سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)
آقای دکتر رفیعی سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)
آقای دکتر احمد سیاحی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آقای دکتر حمیدرضا خستو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آقای دکتر روزبهانی موسسه تحقیقات آب
خانم مهندس مهرپرور مسبوق موسسه تحقیقات آب
آقای مهندس حسنی خوشبخت موسسه تحقیقات آب
آقای دکتر مرتضی بهزادی شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
آقای مهندس سیدمحسن مرجانمهر پژوهشگاه نیرو
آقای دکتر مافی پژوهشگاه نیرو
آقای دکتر اشکان ذوالریاستین پژوهشگاه نیرو
خانم مهندس شیدا سید فرشی پژوهشگاه نیرو

کمیته اجرایی (پژوهشگاه نیرو)
آقای مهندس سیدمحسن مرجانمهر آقای مهندس آرش اندواژ
خانم مهندس شیدا سید فرشی آقای مهندس حمیدرضا فخاریان
خانم دکتر نسترن ریاحی خانم مهندس آناهیتا نیکخواه
آقای مهندس آرش کوکب پیک خانم خدیجه محمدی
آقای دکتر مصطفی مافی آقای بهرام تسلیمی
آقای دکتر محسن ظهیر خانم نسرین غلامپور لیما
خانم دکتر الهه حبیبی آقای علیرضا ابراهیمیان
آقای دکتر اشکان ذوالریاستین خانم شقایق تاجیک
خانم لیلا لشکری آقای سعید عطاری
امیرحسین ندرلو آقای فرزاد برهان آزاد
سیدحسن میرمحمدی

مدیران جلسات مجازی
خانم مهندس زهرا شریف‌پور خانم دکتر سارا محسنی
خانم دکتر سمیه صدری خانم مهندس لیلا ظفری
خانم دکتر نسترن ریاحی آقای دکتر محسن ظهیر
خانم مهندس فرشته رحمانی خانم دکتر افسانه السادات لاریمی
خانم مهندس معصومه رحمانی خانم دکتر نازنین عبدی
خانم مهندس مهدیه علی بخشی آقای دکتر حسین کوهانی
آقای دکتر حسام فلاح آرانی آقای دکتر احسان توکلی
آقای مهندس حسین قاسمی‌نژاد آقای دکتر محمدگل محمد
آقای مهندس احسان لیوانی آقای مهندس پیمان پورمقدم
خانم دکتر مهسا صدیقی